Tillverkning

 

Vi åtar oss tillverkning av speciallösningar inom vårt verksamhetsområde men tar gärna ert förslag/projekt under betänkande.

 

Finner vi detta intressant och att vi anser oss kunna uppfylla kriterierna kring detta, låt oss diskutera fram en lösning som gynnar bägge parter.

 

Naturligtvis måste också invägas om förslaget/projektet är försvarbart ur andra synvinklar, bl.a. ekonomisk sådan, både för Er och oss.

 

Exempel för kunds räkning:

 

Fönstergaller... (kommer mer info inom kort)

 

 

 

 

 

emlmekano.se © 2009