Konstruktioner

 

Vi utför konstruktionsändringar på maskiner då de inte alltid passar kundens behov till fullo.

Ibland kan små förändringar göra stora skillnader i maskinens användningsområde eller i personalens förhållningssätt till densamma.

 

Då en stor investering gjorts och det senare visar sig att maskinen inte håller måttet, kan ibland små förändringar avhjälpa detta.

Vi ser problemlösning som en krydda i vår tillvaro, omsätter därför gärna ideér och tankar till aktiv handling.

 

Exempel för kunds räkning:

 

En kund ville ha en maskin som kunde spruta kemikalier med högtrycksprincip samt kunna samla upp kemikalier och smuts på ett effektivt sätt.

 

Vår lösning bestod förenklat i två behållare á 200 liter vardera. En behållare monterad med högtryckaggregat och en med våtsugarhuvud, slang samt handrör med tillhörande munstycke.

 

Samtliga delar monterades på en kraftig vagn med 360 graders hjulmobilitet.

 

 

 

emlmekano.se © 2009